Job alert

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste vacatures? Maak dan nu een job alert aan. Je ontvangt dan automatisch een e-mail, zodra het MCL een nieuwe vacature heeft die voldoet aan jouw zoekcriteria.

Persoonlijke gegevens

Interesses
* Verplichte velden

Privacy Statement
Privacyverklaring
In het MCL hechten we veel waarde aan privacy. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wettelijke bepalingen, zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan. Als u onze website(s) bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen leest u hieronder.

Vacatures
Op de vacatures van het MCL zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Bij gelijke geschiktheid hebben bij een aanstelling interne sollicitanten voorrang op externe sollicitanten.
  • MCL gaat zorgvuldig om met uw informatie. De e-mailadressen en overige (persoons)gegevens die het MCL ontvangt van sollicitanten en van de geabonneerden op de vacaturemail, worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten deze organisatie voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld.
  • MCL bewaart uw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode. Uw gegevens worden geanonimiseerd voor managementrapportage. Na een jaar worden alle gegevens vernietigd.
  • Aan de (vacature)teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Website(s)
  • MCL.nl, Heldeninhetwit.nl en Pweb.MCL.nl zijn alleen via een beveiligde HTTPS verbinding te bereiken. De gegevens van sollicitatieformulieren vanuit mcl.nl, heldeninhetwit.nl en pweb.mcl.nl worden verzonden over een beveiligde verbinding (SSL). Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen.
  • Met de hostingpartij van onze website is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst hebben we onder andere het volgende vastgelegd: verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, controle en toezicht.
  • MCL bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt via de website niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
  • De privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar MCL op haar websites en in haar mailingen naar verwijst. MCL adviseert bezoekers het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
  • Om privacy de aandacht te geven die het verdient, heeft het MCL een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.
Ik heb de voorwaarden gelezen